Alternatif #3

Hayatta kalanların özellikleri

 1. Kalıtım, Gen ve Mem – Biyolojinin psikolojiye etkisi
 2. Korku, Amigdala ve İçgüdülerHayvansal içgüdülerin insana yansımaları
 3. Adaptasyon, Fıtrat ve UyumsuzlukKültürün biyolojiye etkisi

Sosyal Beyin

Elektriksel ağlar

 1. Yapılar, Haritalar ve Adaptasyon – Beyindeki güzergahlar
 2. Bağıntılar, Loblar ve Korteks – Beynin birimleri
 3. İlişki, Bağlam ve Örüntü Bağlamın düşünceye müdahalesi

Beynin bizi kontrolü

 1. Bilinçdışı, Önsezi ve Refleksler – Beyin içindeki beyin
 2. Metafor, İmgeler ve Görmek – Beynin tercihi
 3. Eşikler, Tercihler ve Duyular – Beynin dikkati

Keyif ve acı

 1. Kortizol, Anlık Tepkiler ve Mutsuzlukİnsani duyguların hayvani yansımaları
 2. Mutluluk, Limbik Sistem ve Duygular – Biyolojinin kültüre etkisi
 3. Bilinçaltı, Depresyon ve Nöroplastisite Mantığın ihtimalleri durdurması

Yaşananların düşünceye müdahalesi

 1. Nöronlar, Pratik ve Aşinalık – Beynin tekrar eden olayları ilişkilendirmesi
 2. Sinapslar, Deneyim ve TravmaBeynin birlikte olan olayları ilişkilendirmesi
 3. Ödül, Ceza ve Özdenetim – Beynin sonuçlardan beklenti yaratması

Kendini kandırmak

 1. Bellek, Odak ve HipokampusBeynin beklentilerden sonuç yaratması
 2. Seçimler, Bahaneler ve Yarıküreler – İhtimallerin mantığı durdurması
 3. Ruh Hali, İnanç ve Placebo – Kararların inançlara etkisi

İrrasyonel Beyin

32