Alternatif #2

Biyoloji

 1. Kader, Atalar ve Genler – Biyolojinin psikolojiye etkisi
 2. Seçme, Çoğalma ve DürtülerPsikolojinin biyolojiye etkisi
 3. Kortizol, Anlık Tepkiler ve Mutsuzlukİnsani duyguların hayvani yansımaları
 4. Yapılar, Haritalar ve Adaptasyon – Beyindeki güzergahlar
 5. Bağıntılar, Loblar ve Korteks – Beynin birimleri
 6. Metafor, İmgeler ve Görmek – Beynin tercihi
 7. Eşikler, Tercihler ve Duyular – Beynin dikkati
 8. Bilinçdışı, Önsezi ve Refleksler – Beyin içindeki beyin
 9. Bellek, Odak ve HipokampusBeynin beklentilerden sonuç yaratması
 10. Otomatikleşme, Derin Düşünme ve Sistemler – Kendi aklımızla aldığımız kararlar

Antropoloji

 1. Korku, Amigdala ve İçgüdülerHayvansal içgüdülerin insana yansımaları
 2. Adaptasyon, Fıtrat ve UyumsuzlukKültürün biyolojiye etkisi
 3. Mutluluk, Limbik Sistem ve Duygular – Biyolojinin kültüre etkisi
 4. Taklit, Empati ve Ayna Nöronlar – Beyin dışındaki beyin
 5. Grup, Toplum ve Kimlik – Başkalarının aklıyla aldığımız kararlar

Günlük hayat

 1. Bilinçaltı, Depresyon ve Nöroplastisite Mantığın ihtimalleri durdurması
 2. Nöronlar, Pratik ve Aşinalık – Beynin tekrar eden olayları ilişkilendirmesi
 3. Sinapslar, Deneyim ve TravmaBeynin birlikte olan olayları ilişkilendirmesi
 4. Ödül, Ceza ve Özdenetim – Beynin sonuçlardan beklenti yaratması
 5. Önyargı, Hale ve Çıpa – Bilginin düşünceye müdahalesi
 6. İlişki, Bağlam ve Örüntü Bağlamın düşünceye müdahalesi
 7. İhtimaller, Tesadüfler ve Rasyonalite – İnançların kararlara etkisi
 8. Ruh Hali, İnanç ve Placebo – Kararların inançlara etkisi
 9. Bellek, Odak ve HipokampusBeynin beklentilerden sonuç yaratması
 10. Seçimler, Baheler ve Yarıküreler – İhtimallerin mantığı durdurması
45